Viễn thông Gia Việt

Cáp truyền số liệu 

 - Cáp LAN chủ yếu dùng trong các tòa nhà để kết nối các hệ thống máy tính.

Cấu trúc

 

Sản phẩm cùng chuyên mục