Viễn thông Gia Việt

Phiến đấu dây COMPAX 10 đôi, dùng đấu nối cáp đồng MDF, IDF
Sản phẩm cùng chuyên mục